Arbejdsløsheden er næsten uændret

Situationen for elektrikerne på Bornholm er så småt ved at lysne

Man skal næsten bruge lup for at få øje på ændringer i elektrikernes arbejdsløshedsstatistik. Men den bevægelse, der trods alt er sket fra januar til februar, er heldigvis i den rigtige retning.

Illustration til arbejdsløshedsstatistik 02-19

Den seneste statistik fra Dansk El-Forbunds a-kasse viser, at arbejdsløshedsprocenten i februar var 1,23 mod 1,27 i januar. Altså et lille fald – og det gælder også set i forhold til februar sidste år, hvor procenten var 1,30.

En lidt iøjnefaldende – og positiv – udvikling ses på Bornholm. Her kunne afdelingen længe glæde sig over en procent på et rundt nul, men efter fyringer på øens store industrivirksomhed Jensen steg den til at være forbundets højeste: 5,73 procent i december og 5,14 i januar. Den er nu faldet til 3,08.

Midtjylland ligger lavest blandt afdelingerne med 0,71 procent. Faktisk har Midtjylland et slags jubilæum, idet afdelingen i de seneste 12 opgørelser har været under en procent. Også Nordsjælland og Lillebælt har under en procent arbejdsløse med henholdsvis 0,72 og 0,86 procent.

En anden bemærkelsesværdig detalje findes i statistikken over arbejdsløshedens fordeling på aldersgrupper. Nærmest som altid ligger alle grupper mellem 35 og 54 år under en procent. Men denne gang er det de 50-54-årige, der ligger lavest med 0,73 procent.

Normalt – gennem mange måneder – har de 40-44-årige ligget lavest. De er nu også ganske godt med denne gang med en procent på 0,80.

arbejdsløsheds-statistik tabel februar 2019