Arbejdsløsheden er igen under to procent

Også i november fortsatte den positive udvikling i beskæftigelsen for elektrikerne

a-statistik nov 20

Så kom arbejdsløsheden blandt medlemmerne af Dansk El-Forbunds a-kasse igen ned under to procent. Mere præcist er tallet ifølge den seneste statistik på 1,97.

Dermed har der måned for måned været et fald siden maj, hvor procenten som følge af corona-nedlukningen på det tidspunkt kom op på 4,33. I oktober var den 2,24.

Også et flertal blandt afdelingerne er nu under to procent. Dette er situationen i seks afdelinger, hvor Nordsjælland ligger lavest med 1,29 procent.

Anderledes dyster er situationen på Bornholm. Her er et i forvejen højt tal steget yderligere, så arbejdsløshedsprocenten nu næsten er tocifret: 9,88 mod 9,29 i oktober.

I den månedlige opgørelse er tallene omregnet til ’fuldtidsarbejdsløse’, og de er derfor lidt lavere end i de løbende opgørelser, der offentliggøres under corona-krisen. Tidligere blev tallene opgjort dagligt, men efter at situationen blev mere normal, sker det nu ugentligt.

Men også her er udviklingen ganske positiv: Den seneste opgørelse er fra den 13. december og fortæller, at på det tidspunkt var 480 medlemmer svarende til 2,33 procent arbejdsløse.

a-statistik nov 20 corona