Arbejdsløsheden er igen i bund

Arbejdsløsheden blandt DEF-elektrikerne fortsætter med at falde

a-statistik 06-21 generelt

Andelen af arbejdsløse elektrikere i Din Faglige A-kasse er nu på det laveste niveau i mere end halvandet år. Ifølge Dansk El-Forbunds (DEF) seneste opgørelse var procenten i juli 1,57. Måneden før var den 1,68.

Tallet er det laveste siden december 2019, hvor arbejdsløsheden var på 1,32 procent.

Den høje beskæftigelse er pænt fordelt over hele landet. De fleste afdelinger havde i juli tal mellem en og to procent. Kun i Nordjylland har tallet lige netop sneget sig over med 2,04 procent.

To afdelinger – Nordsjælland og Midtjylland – var under en enkelt procent. Tallene var henholdsvis 0,86 og 0,98 procent.

Afdeling Bornholm bidrager med en solstrålehistorie: Procenten er nu nede på 1,55. Det er bemærkelsesværdigt, idet den for mindre end et år siden – i november 2020 – var helt oppe på 9,88.

Også aldersmæssigt er fordelingen nogenlunde jævn. Som det ofte er tilfældet, er procenten lavest blandt de 45-49-årige, der denne gang ligger på 0,83 procent efterfulgt af de 50-54-årige med 0,97 procent.

De højeste tal ses for aldersgruppen 25-29 år med 2,83 procent og 30-34 år med 2,25 procent.

a-statistik 07-21 alder