Arbejdsløsheden er fortsat cirka en procent

Tallet steg en smule i januar, men det er ikke overraskende

Arbejdsløsheden blandt elektrikerne er stabilt lav, selv om den i januar steg en anelse i forhold til december. Mere præcist er tallet i den seneste opgørelse fra Dansk El-Forbunds a-kasse på 1,11 procent mod 1,04 i december.

Arbejdsløshedsstatistik 15.02.18

En stigning på 0,07 procent er ikke alarmerende i sig selv. Udviklingen er heller ikke bekymrende på baggrund af, at en stigning er normal på denne årstid.

Sidste år steg procenten fra 1,1 i december 2016 til 1,34 i januar 2017. Den steg yderligere til 1,41 i februar – og derefter faldt den igen i de fleste måneder resten af året.

Den stabile situation viser sig også i, at seks ud af forbundets 11 afdelinger har under en procent arbejdsløse. Mest imponerende er situationen (igen) hos bornholmerne, der nu for femte måned i træk kan præstere er rundt nul.

En enkelt afdeling har denne gang sneget sig op over de to procent. Det er Sydjylland, der har 2,08 procent mod 1,85 i december.

Også når det gælder arbejdsløshedens fordeling på aldersgrupper, ligner billedet sig selv. Dog er der den forskel fra 'normalen', at det denne gang ikke er de 20-24-årige, der har det højeste tal, men derimod de 25-29-årige. Procenterne er henholdsvis 1,24 og 1,56.

Lavest ligger de 40-44-årige med 0,52 procent. Alle grupper mellem 35 og 49 år er under en enkelt procent.