Arbejdsgiver-ægteskab i støbeskeen

To arbejdsgiverorganisationer varmer op til sammenlægning – begge har overenskomst med DEF

Nu skal medlemmerne i installatørernes organisation Tekniq efter alt at dømme spørges, om de vil stemme for en sammenlægning med Arbejdsgiverne. I første omgang er det dog Tekniqs bestyrelse, der skal tage stilling til, om der skal gennemføres en urafstemning.

Skærmdum af fusions-omtale på Tekniqs hjemmeside

Siden bestyrelsen i efteråret sagde god for, at drøftelserne kunne gå i gang, har parterne holdt en række møder. Ifølge Tekniqs hjemmeside er der på en række medlemsmøder blevet taget positivt imod planerne.

Møderne er blevet så konkrete, at der nu foreligger et egentligt fusionsoplæg. Bestyrelsen tager stilling til urafstemningen den 26. februar.

Dansk El-Forbund har overenskomst med begge organisationerne. En sammenlægning vil derfor også få betydning for elektrikerne, og forbundet har allerede flere gange holdt møder med de to organisationer med henblik på at afklare, hvordan situationen skal gribes an, såfremt fusionen bliver en realitet. Det seneste af den slags møder blev holdt i går.