Arbejderrettigheder har lidt et globalt tilbageslag

Det årlige indeks fra fagforbundenes internationale organisation ITUC er dyster læsning

Demokratiet er i krise, mens brutal undertrykkelse anvendes til at bringe vreden over uretfærdighederne til tavshed. Sådan lyder det fra den internationale sammenslutning af fagforbund, ITUC, i forbindelse med offentliggørelsen af det årlige indeks over globale rettigheder – en slags international tilstandsrapport for arbejderrettigheder.

Skærmdump af rapport fra ITUC - index 2019

Over en bred front er der sket tilbageskridt. Mest alvorligt er, at fagforeningsfolk er blevet myrdet i ti lande: Bangladesh, Brasilien, Colombia, Guatemala, Honduras, Italien, Pakistan, Filippinerne, Tyrkiet og Zimbabwe.

Dertil kommer, at arbejdere i 52 lande har været udsat for vold.

Krænkelser

Af øvrige hovedkonklusioner kan nævnes, at

  • af de 145 undersøgte lande har 54 nægtet eller begrænset fri tale og forsamlingsfrihed
  • 85 procent af landene har krænket strejkeretten
  • 80 procent af landene nægter nogle eller alle arbejdstagere ret til kollektive forhandlinger
  • antallet af lande, der udelukker arbejdstagere fra retten til at etablere eller blive medlem af fagforeninger, steg fra 92 i 2018 til 107 i 2019
  • arbejdere havde ingen eller begrænset adgang til domstolene i 72 procent af landene
  • antallet af lande, hvor arbejdere arresteres og tilbageholdes, steg fra 59 i 2018 til 64 i 2019.

I forbindelse med offentliggørelsen af indekset taler generalsekretær i ITUC Sharan Burrow om et sammenbrud af den sociale kontrakt mellem arbejdstagere, regeringer og erhvervsliv, og at konsekvensen ses i stigningen af antallet af lande, der udelukker arbejdstagere fra retten til at etablere eller deltage i en fagforening – som nævnt fra 92 i 2018 til 107 i 2019:

– Den største stigning fandt sted i Europa, hvor 50 procent af landene nu udelukker grupper af arbejdstagere fra loven – en stigning fra 20 procent i 2018. Anstændigt arbejde bliver påvirket, og arbejderne nægtes rettigheder af virksomheder, der undgår regler og bestemmelser, siger Sharan Burrow.

Rating

Rapporten indeholder også en rating af de undersøgte lande. Her går ’karaktererne’ fra 1 til 5+, hvor 1 er bedst. Danmark ligger i den (lille) gruppe, hvor der kun forekommer ’sporadiske’ overgreb på arbejdernes rettigheder.

I 5-gruppen, hvor der ikke er garantier for rettighederne, finder man lande som Tyrkiet og Grækenland sammen med for eksempel Saudi Arabien, Quatar, Kina og Egypten. I den ekstreme gruppe 5+, hvor rettighedssystemerne decideret er brudt sammen, findes lande som Libyen, Somalia og Sudan.

ITUC har også lavet en top 10-liste over de lande, hvor det er værst at være arbejder: Algeriet, Brasilien, Bangladesh, Colombia, Guatemala, Kazakhstan, Filippinerne, Saudi Arabien, Tyrkiet, Zimbabwe,

Hele 2019-rapporten fra ITUC (International Trade Union Confederation) kan downloades her.

ITUC-rapport - verdenskort

I 2019-indexet fra ITUC indeholder også dette farveopdelte verdenskort, hvor arbejderne i lande med grøn farve oplever relativt få overgreb: Jo mere rød farve, des værre forhold. Indekset går fra 1 til 5+, hvor 1 er bedst. Det sidstnævnte gælder Danmark og de øvrige nordiske lande samt visse andre lande i Euroa. Det eneste land uden for Europa, der får karakteren 1, er Uruguay