Arbejdermuseet er BZat

Udstilling fortæller historien om Jagtvej 69’s tid som ungdomshus

Så er BZ’erne rykket ind på Arbejdermuseet: En ny udstilling fortæller i ord, fotografier og plakater om ”Ungdomshuset gennem 35 år”.

bz på Arbejdermuseet illustration

Baggrunden er blandt andet, at bygningen på Jagtvej 69 på Nørrebro var en af en række, som arbejderbevægelsen opførte som forsamlingsbygninger i København i slutningen af 1800-tallet. Ifølge Arbejdermuseet åbnede det i 1897 som Folket Hus, og sammen med lignende huse dannede det rammen om faglige, uddannelsesmæssige, kulturelle og sociale aktiviteter for arbejderklassen.

Men i offentligheden forbindes huset og ikke mindst adressen i dag oftest med BZ-bevægelsen, der fik brugsretten til huset i 1982. For nylig var det ti år siden, det under stor dramatik blev ryddet og siden revet ned.

En af de mange demonstrationer i den forbindelse ramte også Dansk El-Forbund, hvis forbundshus dengang havde Socialdemokratiet som lejere: En molotovcocktail, der formentlig var bestemt for partiet, endte i forbundets kantine, men heldigvis forårsagede den kun materiel skade.

10-årsdagen blev for nylig også markeret på dramatisk vis på Nørrebro. På Arbejdermuseet markeres ’jubilæet’ mere fredeligt med en udstilling om ”Ungdomshuset gennem 35 år”. Omdrejningspunktet ligger i begivenhederne op til og efter rydningen samt kampen for et nyt ungdomshus, fremgår det på museet hjemmeside.

Medlemmer af Dansk El-Forbund har sammen børn og ægtefælle/samlever gratis adgang til museet. Udstillingen åbnede i fredags og varer frem til den 23. marts.