Arbejde i Grønland

Overvejer du at tage arbejde i Grønland, så anbefaler vi, at du kontakter din lokalafdeling i Dansk El-Forbund.

Der er flere måder at få arbejde i Grønland på. For eksempel kan du blive ansat på Thule-basen under Fadvig-overenskomsten, du kan blive udstationeret af din danske arbejdsgiver, eller du kan blive ansat direkte i Grønland af en lokal eller dansk forankret virksomhed.

Her på siden har vi beskrevet lidt om de forskellige muligheder, og hvilke faldgruber du skal holde øje med, FØR du underskriver en ansættelseskontrakt.

Hvis du overvejer at tage arbejde i Grønland, så anbefaler vi, at du får din lokalafdeling til at læse kontrakten igennem, før du skriver den under.

Hvis du får arbejde i Grønland
Arbejde på Thule Air Base (FADVIG)

FADVIG står for Foreningen af Danske Virksomheder i Grønland.

Aftalen gælder løn- og ansættelsesvilkår for timeløn­nede og funktio­næ­rer, der antages til arbejde på FADVIG med­lemsvirk­som­he­ders arbejdspladser inden for Det Dansk-Amerikan­ske For­svars­om­råde i Grøn­land, Thule Air Base.

Kompetencefond

Der findes en uddannelsesfond, hvor arbejdsgiver indbetaler et beløb pr. time for alle medarbejdere årligt. Disponering af fonden sker efter fælles aftale mellem formand og næstformand i SU.

Har du spørgsmål, så kontakt gerne din lokalafdeling i Dansk El-Forbund.

Udstationeret i Grønland

Er du udsendt til Grønland af en dansk virksomhed, har Dansk El-Forbund ved en eventuel tvist under visse forudsætninger mulighed for at hjælpe dig. Det står beskrevet i Elektrikeroverenskomstens § 14.a og Industriens overenskomst § 20.5 på samme måde, som hvis du var blevet udsendt til et hvilket som helst andet land.

For at vi skal kunne hjælpe dig, er det vigtigt, at det i aftalen beskrives, hvordan en faglig strid behandles.

Du er også altid velkommen til at kontakte din lokalafdeling.

Øvrige ansættelser i Grønland

Hvis du får arbejde direkte i Grønland hos en lokal eller dansk virksomhed, er det din ansættelseskontrakt, som bestemmer, hvilke vilkår du er ansat under, præcis som i Danmark. Derfor er det vigtigt, at du har sat dig godt ind i kontrakten og dine vilkår. Kontakt din lokalafdeling for hjælp, inden du skriver under.

Ved ansættelser direkte i Grønland har Dansk El-Forbund ingen forhandlingsret. Så vi anbefaler, at du melder sig ind i det Grønlandske fagforbund, SIK, hvis du ikke er udstationeret, eller hvis du tager arbejde uden for Thule-basen.

SIK har en del overenskomster i Grønland, men vær opmærksom på, at det er langt fra alle virksomheder i Grønland, som har en overenskomst.

Du kan finde mere information om SIK på deres hjemmeside. Et medlemskab koster ca. 200-300 DKK om måneden.

Medlem af a-kassen?

Er du medlem af a-kassen, er der nogle forhold, du skal være særligt opmærksom på. Det handler bl.a. om dobbeltforsikring og medlemskab.

Læs mere via linket her:

Pjece: Arbejde i udlandet

BAT Kartellet har udgivet flere publikationer om arbejde i udlandet samt specifikt om Grønland.

Kartellet er en faglig samarbejdsorganisation for 7 FH-forbund. BAT Kartellet står for Bygge-, Anlægs- og Trækartellet og fungerer som fælles talerør for forbundene på det politiske og administrative niveau i Danmark og EU.

Notat: Arbejde i Grønland – Pas på faldgruberne!

Mange bygningsarbejdere vil gerne til Grønland for at arbejde. Der er mange oplevelser i det, en utroligt smuk natur, masser af arbejde der skal udføres og som oftest også en ganske rimelig løn.

Men pas på – hvis du får problemer med din arbejdsgiver, er der i princippet ikke noget sikkerhedsnet.

Hvis du arbejder på en dansk byggeplads, er du vant til at være omfattet af overenskomsten mellem forbundet og arbejdsgiverne. Hvis du arbejder i Grønland, er du IKKE omfattet af din danske overenskomst.

Hvis arbejdsgiveren er medlem af Grønlands Arbejdsgiverforening (GA), gælder overenskomsten mellem GA og den grønlandske fagforening SIK. Dette gælder, uanset om det er et rent grønlandsk firma, eller det er et af de mange danske firmaer, der også har etableret sig i Grønland.

Hvis arbejdsgiveren ikke er medlem af GA, kan der være henvist til den samme overenskomst, ellers er det udelukkende den individuelle kontrakt, der er gældende for ansættelsesbetingelserne.

Før du skriver under
Hvis du bliver tilbudt arbejde i Grønland, skal du sikre dig, at du får en kontrakt til underskrift, før du tager af sted. Vi har flere eksempler på, at medlemmer er blevet lovet en kontrakt, når først arbejdet er gået i gang – men at arbejdsgiveren lige pludselig ikke kan huske de mundtlige aftaler.

Hvis arbejdsgiveren er medlem af en dansk arbejdsgiverorganisation, kan du prøve at få indført i kontrakten, at eventuelle overensstemmelser kan behandles i Danmark mellem de respektive organisationer.

Nogle typiske faldgruber i kontrakten:

 • Der angives en fast timeløn på alle timer – f.eks. 140 kr.
 • Så er du ikke sikker på, om du får overtid, feriepenge og f.eks. pension
 • Der er ikke angivet, om der betales feriepenge
 • Det fremgår ikke, om der betales pension til PensionDanmark
 • Det er uklart om du selv skal betale hjemrejse, hvis du bliver uenig med arbejdsgiveren
 • Hvis du forlader en akkord, får du ikke udbetalt akkordoverskud for hele perioden
 • Forhold omkring indkvartering – ofte uklart hvem der skal sørge for rengøring og vedligeholdelse.
 • Selv om kontrakten henviser til GA/SIK's overenskomst (og dermed også til f.eks. bestemmelser om overtidsbetaling) er det ofte uklart, om hele overenskomsten gælder.

Hvis du på nogen måde er i tvivl – så kontakt ALTID din afdeling, før du skriver under på kontrakten.

Hvis du får problemer undervejs
De problemer, der typisk kan opstå undervejs, kan være – som vi har set det i en række sager:

 • Manglende indbetaling af feriepenge
 • Manglende udlevering af årsopgørelse
 • Manglende udbetaling af akkordoverskud
 • Manglende indbetaling af pension
 • Krav fra arbejdsgiver om selv at betale hjemrejse
 • Manglende ansættelseskontrakt
 • Manglende lønsedler
 • Uretmæssige løntræk til rengøring og arbejdstøj.

Hvis problemerne er overtrædelse af SIK/GA's overenskomst, er der ikke meget, vi kan gøre. Det er ikke en dansk overenskomst, så vi kan ikke gøre krav gældende i forhold til den. Kun i de mest oplagte tilfælde er der en mulighed for at få løst sagerne ved kontakt til GA.

Hvis du har oplevet problemer med arbejde i Grønland, hører forbundet meget gerne om det. Ring eller skriv til din lokalafdeling.

Husk også:

 • Før daglige regnskaber for sjakket over akkord- og daglønstimer, og få dem underskrevet af arbejdslederen mindst hver uge, helst hver dag.
 • Få aftalt i kontrakten eller i bilag hertil, hvad daglønstimerne skal honoreres med, samt i hvilket omfang de skal benyttes.
 • Træffes der under arbejdets udførelse aftale om andre eller nye akkordpriser, så få dem altid underskrevet.
 • Få i kontrakten præciseret, hvem der som firmaets repræsentant på arbejdsstedet kan træffe aftaler, der er bindende for firmaet.

Det er BAT Kartellet, som har udgivet notatet "Arbejde i Grønland – Pas på faldgruberne!"