Antallet af korte uddannelsesaftaler stikker af

De korte uddannelsesaftaler er på vej til at dominere i elektrikeruddannelsen

Antallet af nye uddannelsesaftaler på elektrikerområdet fortsætter med at stige. Men de korte aftaler dominerer i stigende grad billedet. Dansk El-Forbund finder af flere grunde disse aftaler problematiske og søger at begrænse brugen.

p-stat juli 18 nye

I alt blev der i juli indgået 164 nye aftaler, viser den nye praktikpladsstatistik fra Undervisningsministeriet. Det er cirka 12 procent flere, end der blev indgået i juli 2017, hvor tallet var 146.

Korte aftaler

Den mindre gode nyhed er så, at antallet af korte aftaler stikker af og er på vej til helt at dominere billedet. Der indgås nu mange flere af denne type aftaler, end der indgås ordinære aftaler.

77 af de 164 nye aftaler svarende til 47 procent var af den korte slags, mens 62 var ordinære aftaler (cirka 38 procent). De øvrige aftaler var restaftaler.

Til sammenligning var 51 af de 146 aftaler i juli 2017 korte, mens 71 var ordinære. Det svarer til henholdsvis cirka 35 og 49 procent – hvor restaftalerne udgør de øvrige aftaler op til 100 procent. I løbet af året er der altså stort set blevet ’byttet om’ på fordelingen af korte og ordinære aftaler.

Igangværende og praktiksøgende

Også antallet af igangværende aftaler er steget. Tallet i juli var 4.171 (442 i skolepraktik), mens det i juli 2017 var 3.918 (511 i skolepraktik).

Antallet af praktikpladssøgende var i juli 245 med afsluttet grundforløb og 299 i alt. De tilsvarende tal et år tidligere var 139 og 178.

p-stat juli 18 korte

p-stat juli 18 igangv.

p-stat juli 18 søgende

p-stat juli 18 dash