Ankestyrelsen har ryddet op

Oprydning i principafgørelserne skal give bedre overblik over praksis

Ankestyrelsen, der blandt meget andet også beskæftiger sig med klager over afgørelser i arbejdsskadesager, har ryddet op i sine principafgørelser. Ifølge et nyhedsbrev fra styrelsen har en kortlægning vist, at en del ældre principafgørelser uden videre kunne ophæves: De har ikke længere vejledningsmæssig værdi, eller der er kommet nye regler.

Skærmdump af AST-hjemmeside - principafgørelser

Nu burde det altså være nemmere for sagsbehandlere og andre interesserede at orientere sig blandt de vigtige principafgørelser. Styrelsen fortæller, at alle principafgørelser på blandt andet beskæftigelses- og arbejdsskadeområderne, som uden videre kan ophæves, være ophævet inden den 1. juli 2019.

Af samme nyhedsbrev fremgår også, at Ankestyrelsen vil forkorte sagsbehandlingstiderne. En del af disse mål skal nås her i 2019.

Eksempler på klagesager, der behandles i styrelsen, kan være sager om sygedagpenge, kontanthjælp, revalidering eller fleksjob. Den behandler også sager om arbejdsløshedsdagpenge og efterløn, og på arbejdsskadeområdet drejer det sig om anerkendelse af skader og sygdomme som arbejdsskader, spørgsmålet om varigt mén og spørgsmålet om tab af erhvervsevne.