Analyser: Mange penge i energidata

Bedre udnyttelse af data kan reducere bygningers energiforbrug markant, viser analyser. Og der er også potentiale for mange elektrikerjob

En vurdering af de potentielle besparelser og gevinster ved anvendelse af data og digitalisering i forbindelse med bygningsdrift viser, at der er masser af penge at hente. Ud over, at der er et stort potentiale for energibesparelser ved bedre udnyttelse af data, så kan bygninger bidrage til at skabe fleksibilitet i el- og varmesystemet.

Energistyrelsen - skærmdump af pressemeddelelse

De positive udsigter fremgår af to analyser udarbejdet af Viegand Maagøe for Energistyrelsen. I en pressemeddelelse fra styrelsen hedder det, at der er potentiale for at spare 11 procent af energiforbruget til bygningsdrift i boliger, offentlige bygninger samt handel- og servicebygninger ved udnyttelse af intelligente løsninger.

Kraftig udvikling

I rapporten ”Gevinster ved øget brug af data og digitalisering i bygningsdrift” hedder det blandt andet:

”Der er i disse år en kraftig udvikling inden for kunstig intelligens i alle sektorer, der sænker omkostninger til databehandling og styring. Der sker således også en stor udvikling af produkter og løsninger af integrerede energistyringssystemer for mindre bygninger, herunder boliger. Udviklingen går på at involvere Internet of Things (IoT) og integrere smarte produkter (devices) og smartphones (via apps og webapplikationer). Tendensen er lige nu, at flere og flere løsninger er baseret på trådløse teknologier. En anden tendens er, at der inden for bygningsautomationsområdet er stort fokus på brugerfladen og brugeroplevelsen.”

Og senere fremgår det, at øget dataindsamling og -produktion og styring af bygningsdrift vil kunne give et signifikant løft til niveauet for energirenovering og forbedret styring af energiforbrug i bygninger i Danmark med betydelige gevinster.

Dansk El-Forbund har – ikke mindst sammen med installatørerne i Tekniq – gang på gang peget på energirenoveringer som en nødvendig og vigtig del af den overordnede energipolitik. Øget dataanvendelse kunne være en del af denne energirenoveringspolitik.

Mange arbejdspladser

I øvrigt behøver dataindsamling ikke være raketvidenskab. Den kommende udgave af fagbladet Elektrikeren, der offentliggøres i næste uge, bringer en større arbejdspladsreportage med fokus på detailhandelskæden Coop, der vil beskære energiforbruget med 20 procent. I den forbindelse opsættes flere end 10.000 målere, der detaljeret viser forbruget af el, varme og vand.

Ud over at spare penge og afhjælpe klimaproblemer er energibesparelser også ensbetydende med masser af arbejde – ikke mindst til elektrikere.

Elektrikeren nr. 8-18 opslag om energibesparelser

Opslag i det kommende fagblad Elektrikeren nr. 8 2018