’Alle arbejdsskader kan forebygges’

Global forebyggelse er på dagsordenen ved verdenskongres for arbejdsmiljø

AM-kongres logo

”Vision Zero har til formål at rodfæste den holdning, at alle skader og dårligt helbred som følge af arbejde kan forebygges. Det kræver et paradigmeskifte på alle niveauer i en organisation fra et, der fokuserer på fejlfinding, til et, der fokuserer på at finde løsninger til forebyggelse af skader og dårligt helbred. At opnå dette kræver engagement fra alle interessenter på alle niveauer i arbejdsstyrken.”

Sådan lyder det i det ene af tre problemformuleringer, der bliver bærende for den kommende verdenskongres for sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen. Kongressen holdes hvert tredje år af FN’s arbejdsorganisation ILO og den internationale socialt orienterede forebyggelsesorganisation ISSA.

Det sker i samarbejde med de lokale myndigheder i det land, der er vært for kongressen, og i år er det Singapore. Kongressen, der er den 21. af slagsen, finder sted i dagene 3.-6. september, og det overordnede motto er ”En global vision om forebyggelse”.

Globalt mødested

Verdenskongressen er et globalt mødested for personer med interesser i alle aspekter af arbejdsmiljøindsatsen: Fagforbund, arbejdsgivere, specialister, forskere, politikere, myndigheder, formidlere og mange flere. I et program med et stort antal møder, sessioner, udstillinger og events præsenteres de seneste udviklinger i et bredt spekter af arbejdsmiljømæssige problemstillinger.

De to øvrige problemformuleringer, der vil kendetegne årets kongres, er henholdsvis ’Sundt arbejde – sundt liv’, der handler om integration af arbejdsforhold og den enkeltes sundhedsbetingelser, og ’Personcentreret forebyggelse’, der blandt andet inkluderer forhold som demografiske ændringer, alder, køn, kultur og uddannelse i det forebyggende arbejde.

Millioner af dødsfald

At mene, at alle arbejdsskader kan forebygges, kan forekomme stærkt optimistisk. Ikke desto mindre er holdningen formentlig en nødvendig tilgang til den enorme udfordring, de globale arbejdsmiljøproblemer udgør.

ILO fortæller selv, at der verden over anslået sker over 2,3 millioner dødsfald årligt på grund af arbejdsulykker og –sygdomme, og at der hvert år sker 300 millioner arbejdsulykker – og at tallene ikke afspejler hverken det reelle omfang eller omfanget af de problemer, arbejdsrelaterede ulykker og sygdomme har på arbejdere, familier og økonomier: Der er brug for bedre nationale data for, at konsekvenserne kan stå klart.

I Danmark mener Arbejdstilsynet også, at kun godt halvdelen af de anmeldepligtige arbejdsulykker rent faktisk bliver anmeldt. Myndigheden iværksætter derfor her til efteråret en kampagne for at øge antallet af anmeldelser fra virksomhederne.

Måske vil også verdenskongressen medvirke til at skabe lidt ekstra opmærksomhed på problemerne. Der findes allerede nu en del materiale på kongressens hjemmeside, og når den finder sted, vil den blive opdateret løbende.