Alarm- og Elektrikeroverenskomstens Kompetencefond

Se hvordan du søger om tilskud fra Alarm- og Elektrikeroverenskomstens Kompetencefond, hvis du ønsker du at efter- eller videreuddanne dig.

Kompetencefonden skal sikre dig muligheder for at udvikle dine kompetencer gennem støtte til uddannelse. Den er oprettet mellem DI og Dansk El-Forbund som en del af Alarm- og Elektrikeroverenskomsten og finansieres af medlemsvirksomheder hos DI. Den administreres af Dansk El-Forbund.

Har du spørgsmål til kompetencefonden eller efter- og videreuddannelse, er du meget velkommen til at kontakte din lokalafdeling, som tilbyder individuel uddannelsesvejledning.

Svend
HVEM KAN FÅ TILSKUD?

For at få tilskud til uddannelse fra kompetencefonden skal du: 

 • Være omfattet af Alarm- og Elektrikeroverenskomsten
 • Have minimum 6 måneders anciennitet i dit aktuelle ansættelsesforhold
Så meget kan du få i tilskud

Du har ret til 2 ugers selvvalgt uddannelse – det vil sige 10 kursusdage om året.

Når du ansøger, skal du også vedhæfte en skriftlig godkendelse fra virksomheden, hvori der står, at du har ret til fri i perioden, hvor kurset afholdes. Din arbejdsgiver må hverken udbetale hel eller delvis løn til dig, når du er på selvvalgt uddannelse. 

Du kan søge om tilskud til:

 • Deltagergebyr
 • 85 procent af bruttoløntabet, der dækkes sammen med den offentlige tilskudsstøtte, som du søger separat (se voksenuddannelse.dk)
 • Tilskud til kost og logi, hvis du har mere end 1,5 timers transporttid
 • Transportgodtgørelse (kun hvis du ikke er berettiget til offentlig tilskudsstøtte)

Bruttoløn er løn inkl. pension, ferietillæg, skifteholdstillæg og fritvalgskonto fastsat i henhold til overenskomsten.

Der kan ikke søges tilskud til:

 • Ekstraudgifter ved at tage kurset i weekenden, når kurset udbydes på hverdage
 • Kørsel med taxa
 • P-billetter

Tilskud til kost og logi

Har du mere end 1,5 times transporttid til undervisningsstedet, kan du søge om logi fra dagen før kursusstart. Udgifter til kost og logi skal kunne dokumenteres.

Logi: (evt. offentligt tilskud trækkes fra)

 • Hovedstadsområdet: Kr. 728,00
 • Århus: Kr. 650,00
 • Øvrige: Kr. 604,00

Skal du overnatte i forbindelse med selvvalgt uddannelse, så skal du søge om dækning af udgifter til kost hos kompetencefonden.

Du kan kun få dækket udgifter til kost, hvis du er berettiget til dækning af logi.

Fonden kan yde følgende tilskud til kost:

 • Morgenmad: Kr. 43,88
 • Frokost: Kr. 87,75
 • Middag: Kr. 160,87

I alt pr. døgn: Maks, kr. 292,50 pr. døgn

Akkumulering af uddannelse

Du har ret til at afvikle ikke-forbrugt tid fra de foregående 2 kalenderår. De ældste uger/dage bruges først.

Hvis du fx i de 2 foregående år ikke har været på selvvalgt uddannelse, vil du have ret til op til 30 dages selvvalgt uddannelse. Har du haft 6 dages selvvalgt uddannelse i de 2 foregående år, så vil du have ret til 24 dages selvvalgt uddannelse nu.

Lærling
Hvem kan få tilskud?

For at få tilskud til uddannelsen fra kompetencefonden skal du som lærling: 

 • Være omfattet af Alarm- og Elektrikeroverenskomsten
 • Have minimum 6 måneders anciennitet i dit aktuelle ansættelsesforhold

Retten til tilskud gælder, så længe uddannelsesaftalen er gældende i virksomheden.

Så meget kan du få i tilskud

Fonden yder tilskud til op til 10 dages fritidsuddannelse årligt, hvilket svarer til 74 timer.

Akkumulering af uddannelse

Du har ret til at afvikle ikke-forbrugt tid fra de foregående 2 kalenderår. De ældste uger/dage bruges først.

Hvis du fx i de 2 foregående år ikke har været på selvvalgt uddannelse, vil du have ret til op til 30 dages selvvalgt uddannelse. Har du haft 6 dages selvvalgt uddannelse i de 2 foregående år, så vil du have ret til 24 dages selvvalgt uddannelse nu.


Positivliste – uddannelse du kan få tilskud til

Nedenfor kan du finde en oversigt over alle kurser, som fonden med garanti yder tilskud til.

AMU-kurser
Kurser
Tjekliste – sådan søger du
 1. Send ansøgning til forbundet via Mit DEF
 2. Vent på svar fra fonden. Ved positivt svar: 
 3. Bed om fri hos din arbejdsgiver
 4. Tilmeld dig kurset via amukurs.dk (hvis du er i tvivl om, hvad du skal udfylde i tilmeldingsformularen, så se vejledning til tilmelding)
Tjekliste – sådan får du udbetalt dit tilskud
 1. Log på VEU-portalen og ansøg om VEU-tilskud som kursist
 2. Opret en ny besked på Mit DEF med følgende informationer: 
  • Område: Efteruddannelse
  • Overskrift: Kompetencefond
  • Vedhæft: 
   • Kopi af kursusbeviset
   • Dit svar på ansøgningen om VEU
   • Dokumentation for andre udgifte 

Når vi har modtaget dit svar fra VEU, samt dokumentation for evt. andre udgifter i forbindelse med kurset, sender vi det til vores bogholderi, som vil udbetale dit tilskud med første lønudbetaling.

Akademi kurser
Kurser
 • AU-El-installation
 • AU- Energiteknolog
 • AU-Automation og Drift
 • AU-Byggeteknologi
 • AU - Byggekoordination
Tjekliste – sådan søger du
 1. Send ansøgning til forbundet via Mit DEF:
 2. Vent på svar fra fonden. Ved positivt svar: 
 3. Bed om fri hos din arbejdsgiver
 4. Tilmeld dig kurset og ansøg omstillingfonden 
 5. Ansøg SVU om tilskud senest 3 uger før kursusstart
Tjekliste – sådan får du udbetalt dit tilskud

Opret en ny besked på Mit DEF med følgende informationer: 

 • Område: Efteruddannelse
 • Overskrift: Kompetencefond
 • Vedhæft: 
  • Dit svar på ansøgningen om SVU og omstillingsfonden
  • Kopi af kursusbeviset
  • Dokumentation for andre udgifter

Når vi har modtaget dit svar fra SVU, Omstillingsfonden, kursusbevis, samt dokumentation for evt. andre udgifter i forbindelse med kurset, sender vi det til vores bogholderi, som vil udbetale dit tilskud med første lønudbetaling.

Privat kurser
Kurser

DBI Brand og Sikring:

 • A-prøve til personcertificering af installatør af automatiske brandalarmanlæg – ABA-anlæg – Kursusnummer CKE 99100
 • A-prøve til personcertificering af installatør af automatiske varslingsanlæg – AVA-anlæg – Kursusnummer CKE 99500
 • Brandteknisk basiskursus for installatører – Kursusnummer BRO 15110
 • Eksamensforberedelse – Projektering af automatiske brandalarmanlæg – ABA-anlæg – Kursusnummer BRO 15121
 • Erfa-kursus, automatiske brandalarmanlæg – ABA og automatiske varslingsanlæg – AVA – Kursusnummer BRO 15900
 • Fagleder for automatiske brandalarmanlæg – ABA automatiske varslingsanlæg – AVA og automatisk brandventilation termisk – ABV termisk – Kursusnummer BRO 15300
 • Projektering af automatiske brandalarmanlæg – ABA – Kursusnummer BRO 15120
 • Projektering af automatiske varslingsanlæg – AVA – Kursusnummer BRO 15130
 • Projektering af automatiske sprinkleranlæg AVS – Kursusnummer BRO 15130
Tjekliste – sådan søger du
 1. Send ansøgning til forbundet via Mit DEF
 2. Vent på svar fra fonden. Ved positivt svar: 
 3. Bed om fri hos din arbejdsgiver
 4. Tilmeld dig kurset
Tjekliste – sådan får du udbetalt dit tilskud

Opret en ny besked på Mit DEF med følgende informationer: 

 • Område: Efteruddannelse
 • Overskrift: Kompetencefond
 • Vedhæftet: 
  • Kopi af kursusbeviset
  • Dokumentation for udgifter

Når vi har modtaget din dokumentation for udgifter i forbindelse med kurset samt kursusbevis, sender vi det til vores bogholderi, som vil udbetale dit tilskud med første lønudbetaling.

Er dit kursus ikke på positivlisten?
Offentlige tilskudsmidler

Hvis dit kursus ikke er på positivlisten, så dækker denne kompentence fond ikke økonomisk tilskud. 

Du har stadig mulighed for at søge offentlige tilskudsmidler til din uddannelse på voksenuddannelse.dk