Alarm- og Elektrikeroverenskomst

Alarm- og Elektrikeroverenskomst mellem DI II og Dansk El-Forbund samt G4S Security Services A/S-protokollater.

Overenskomsten omfatter medlemmer af Dansk El-Forbund – elektrikere, alarm-/elteknikere, AIA-montører (beskæftiget hos DI Overenskomst II’s medlemsvirksomheder med det nedenfor anførte arbejde).

Arbejdet omfatter bl.a. installation, reparation, vejledning, programmering og servicering af alarminstallationer, herunder transmissionssystemer samt deltagelse i alarmudrykningsopgaver.

Der er inden for overenskomstområdet enighed om, at elektrikere skal anvendes ved reparation og fejlfinding på alarminstallationer.

Som lokalaftale udarbejdes der stillingsbeskrivelse på hver enkelt DI Overenskomst II-virksomhed, der godkendes af organisationerne.

Du kan hente overenskomsten og betalingssatser samt tilgå El-lovportalen her fra siden.

Efter- og videreuddannelse

Er du ansat under Alarm- og Elektrikeroverenskomsten, er du omfattet af Alarm- og Elektrikeroverenskomstens Kompetencefond. Fonden yder tilskud, hvis du ønsker at efter- eller videreuddanne dig.