Alarm- og Elektrikeroverenskomstens kompetencefond

  Find information om, hvordan du søger om tilskud til efter- og videreuddannelse.

  Kompetencefonden skal sikre dig muligheder for at udvikle dine kompetencer gennem støtte til uddannelse. Den er oprettet mellem Dansk Industri og Dansk El-Forbund som en del af Alarm- og Elektrikeroverenskomsten og finansieres af medlemsvirksomheder hos Dansk Industri. Den administreres af Dansk El-Forbund.

  Har du spørgsmål til kompetencefonden eller efter- og videreuddannelse, er du meget velkommen til at kontakte din lokalafdeling, som tilbyder individuel uddannelsesvejledning.

  Svend
  Hvem kan få tilskud?

  For at få tilskud til uddannelse fra kompetencefonden skal du: 

  • være omfattet af Alarm- og Elektrikeroverenskomsten
  • have minimum 6 måneders anciennitet i din virksomhed
  Så meget kan du få i tilskud

  Du har ret til 2 ugers selvvalgt uddannelse – det vil sige 10 kursusdage om året.

  Når du ansøger, skal du vedhæfte en skriftlig godkendelse fra virksomheden, hvori der står, at du har ret til fri i perioden, hvor kurset afholdes. Din arbejdsgiver må hverken udbetale hel eller delvis løn til dig, når du er på selvvalgt uddannelse. 

  Du kan søge om tilskud til:

  • Deltagergebyr
  • Op til 100 % af bruttoløntabet, der dækkes sammen med den offentlige tilskudsstøtte, som du søger separat (se voksenuddannelse.dk)
  • Tilskud til kost og logi, hvis du har mere end 1,5 timers transporttid
  • Transportgodtgørelse (kun hvis du ikke er berettiget til offentlig tilskudsstøtte)

  Bruttoløn er løn inkl. pension, ferietillæg, skifteholdstillæg og fritvalgskonto fastsat i henhold til overenskomsten.

  Du kan ikke søge tilskud til:

  • Ekstraudgifter ved at tage kurset i weekenden, når kurset udbydes på hverdage
  • Kørsel med taxa
  • P-billetter

  Tilskud til kost og logi

  Har du mere end 1,5 times transporttid til undervisningsstedet, kan du søge om logi fra dagen før kursusstart. Udgifter til kost og logi skal kunne dokumenteres.

  Logi (evt. offentligt tilskud trækkes fra):

  • Hovedstadsområdet: Kr. 728,00
  • Århus: Kr. 650,00
  • Øvrige: Kr. 604,00

  Skal du overnatte i forbindelse med selvvalgt uddannelse, så skal du søge om dækning af udgifter til kost hos kompetencefonden.

  Du kan kun få dækket udgifter til kost, hvis du er berettiget til dækning af logi.

  Fonden kan yde følgende tilskud til kost:

  • Morgenmad: Kr. 43,88
  • Frokost: Kr. 87,75
  • Middag: Kr. 160,87

  I alt pr. døgn: Maks. kr. 292,50 pr. døgn.

  Overførsel af uddannelse (tid)

  Du har ret til at afvikle ikke-forbrugt tid fra de foregående 2 kalenderår. De ældste uger/dage bruges først.

  Hvis du fx i de 2 foregående år ikke har været på selvvalgt uddannelse, har du ret til op til 30 dages selvvalgt uddannelse.

  Har du haft 6 dages selvvalgt uddannelse i de 2 foregående år, så vil du have ret til 24 dages selvvalgt uddannelse nu.

  Lærling
  Hvem kan få tilskud?

  For at få tilskud til uddannelsen fra kompetencefonden skal du som lærling: 

  • være omfattet af Alarm- og Elektrikeroverenskomsten
  • have minimum 6 måneders anciennitet i din virksomhed

  Retten til tilskud gælder, så længe uddannelsesaftalen er gældende i virksomheden.

  Hent ansøgningsskema her:

  Så meget kan du få i tilskud

  Fonden dækker kursusudgifter og transport, men ikke lønomkostninger. Kurset skal du tage i din fritid.

  Fonden yder tilskud til op til 10 dages fritidsuddannelse årligt, hvilket svarer til 74 timer.

  Overførsel af uddannelse (tid)

  Du har ret til at afvikle ikke-forbrugt tid fra de foregående 2 kalenderår. De ældste uger/dage bruges først.

  Hvis du fx i de 2 foregående år ikke har været på selvvalgt uddannelse, har du ret til op til 30 dages selvvalgt uddannelse.

  Har du haft 6 dages selvvalgt uddannelse i de 2 foregående år, så vil du have ret til 24 dages selvvalgt uddannelse nu.


  Positivliste – uddannelse du kan få tilskud til

  I oversigterne nedenfor kan du se, hvilke kurser fonden med garanti yder tilskud til. 

  AMU-kurser
  Kurser

  DBI Brand og Sikring:

  • A-prøve til personcertificering af installatør af automatiske brandalarmanlæg – ABA-anlæg – Kursusnummer CKE 99100
  • A-prøve til personcertificering af installatør af automatiske varslingsanlæg – AVA-anlæg – Kursusnummer CKE 99500
  • Brandteknisk basiskursus for installatører – Kursusnummer BRO 15110
  • Eksamensforberedelse – Projektering af automatiske brandalarmanlæg – ABA-anlæg – Kursusnummer BRO 15121
  • Erfa-kursus, automatiske brandalarmanlæg – ABA og automatiske varslingsanlæg – AVA – Kursusnummer BRO 15900
  • Fagleder for automatiske brandalarmanlæg – ABA automatiske varslingsanlæg – AVA og automatisk brandventilation termisk – ABV termisk – Kursusnummer BRO 15300
  • Projektering af automatiske brandalarmanlæg – ABA – Kursusnummer BRO 15120
  • Projektering af automatiske varslingsanlæg – AVA – Kursusnummer BRO 15130
  • Projektering af automatiske sprinkleranlæg AVS – Kursusnummer BRO 15130

  Microsoft Office

  • Excel, Word, Outlook, og Acess

  Øvrige kurser

  Letøvet niveau

  • Opstillinger og layout i tekst. 2 dage. DKK 544. Fagnummer 47215.
  • Brug af grafik i et tekstbehandlingsprogram. 1 dag. DKK 184. Fagnummer 47212.
  • Effektiv anvendelse af tekstbehandling. 1 dag. DKK 108. Fagnummer 40755.
  • Anvendelse af præsentationsprogrammer. 2 dage. DKK 512. Fagnummer 44373.
  • Design og automatisering af regneark. 2 dage. DKK 544. Fagnummer 44346.

  Øvet niveau

  • Håndtering og strukturering af længere tekster. 1 dag. DKK 184. Fagnummer 47214.
  • Præsentation af tal i regneark. 1 dag. DKK 184. Fagnummer 40750.
  • Anvendelse af pivottabeller. 1 dag. DKK 272. Fagnummer 40754.
  • Anvendelse af store datamængder i regneark. 1 dag. DKK 184. Fagnummer 40748.
  • Oprettelse af database til jobbrug. 2 dage. DKK 544. Fagnummer 44337.
  • Databasevedligeholdelse til jobbrug. 1,5 dag. DKK 408. Fagnummer 44338.
  • Anvendelse af databaseprogrammets data. 0,5 dag. DKK 92. Fagnummer 40751.

  Oprette brugerflader og udskrifter i database. 2 dage. DKK 544. Fagnummer 44340

  Tjekliste – sådan søger du
  1. Send os en ny besked via Min side med følgende informationer:
  2. Vent på svar fra fonden. Ved positivt svar: 
  3. Bed om fri hos din arbejdsgiver
  4. Tilmeld dig kurset via amukurs.dk (hvis du er i tvivl om, hvad du skal udfylde i tilmeldingsformularen, så se vejledning til tilmelding)
  Tjekliste – sådan får du udbetalt dit tilskud
  1. Log på VEU-portalen som kursist og ansøg om VEU-tilskud
  2. Send os en ny besked via Min side med følgende informationer: 
   • Område: Efteruddannelse
   • Overskrift: Kompetencefond
   • Vedhæft: 
    • Kopi af kursusbeviset
    • Dit svar på ansøgningen om VEU
    • Dokumentation for andre udgifter

  Når vi har modtaget dit svar fra VEU og dokumentation for evt. andre udgifter i forbindelse med kurset, sender vi det til vores bogholderi, som vil udbetale dit tilskud med første lønudbetaling.

  Akademikurser
  Kurser
  • AU El-installation
  • AU Energiteknolog
  • AU Automation og Drift
  • AU Byggeteknologi
  • AU Byggekoordination
  Tjekliste – sådan søger du
  1. Send os en ny besked via Min side med følgende informationer:
  2. Vent på svar fra fonden. Ved positivt svar: 
  3. Bed om fri hos din arbejdsgiver
  4. Tilmeld dig kurset og ansøg omstillingfonden 
  5. Ansøg SVU om tilskud senest 3 uger før kursusstart
  Tjekliste – sådan får du udbetalt dit tilskud

  Send en ny besked via Min side med følgende informationer: 

  • Område: Efteruddannelse
  • Overskrift: Kompetencefond
  • Vedhæft: 
   • Dit svar på ansøgningen om SVU og omstillingsfonden
   • Kopi af kursusbeviset
   • Dokumentation for andre udgifter

  Når vi har modtaget dit svar fra SVU, Omstillingsfonden, kursusbevis og dokumentation for evt. andre udgifter i forbindelse med kurset, sender vi det til vores bogholderi, som vil udbetale dit tilskud med første lønudbetaling.

  Private kurser
  Kurser

  DBI Brand og Sikring:

  • A-prøve til personcertificering af installatør af automatiske brandalarmanlæg – ABA-anlæg – Kursusnummer CKE 99100
  • A-prøve til personcertificering af installatør af automatiske varslingsanlæg – AVA-anlæg – Kursusnummer CKE 99500
  • Brandteknisk basiskursus for installatører – Kursusnummer BRO 15110
  • Eksamensforberedelse – Projektering af automatiske brandalarmanlæg – ABA-anlæg – Kursusnummer BRO 15121
  • Erfa-kursus, automatiske brandalarmanlæg – ABA og automatiske varslingsanlæg – AVA – Kursusnummer BRO 15900
  • Fagleder for automatiske brandalarmanlæg – ABA automatiske varslingsanlæg – AVA og automatisk brandventilation termisk – ABV termisk – Kursusnummer BRO 15300
  • Projektering af automatiske brandalarmanlæg – ABA – Kursusnummer BRO 15120
  • Projektering af automatiske varslingsanlæg – AVA – Kursusnummer BRO 15130
  • Projektering af automatiske sprinkleranlæg AVS – Kursusnummer BRO 15130
  Tjekliste – sådan søger du
  1. Send os en ny besked via Min side med følgende informationer:
  2. Vent på svar fra fonden. Ved positivt svar: 
  3. Bed om fri hos din arbejdsgiver
  4. Tilmeld dig kurset
  Tjekliste – sådan får du udbetalt dit tilskud

  Opret en ny besked på Min side med følgende informationer: 

  • Område: Efteruddannelse
  • Overskrift: Kompetencefond
  • Vedhæftet: 
   • Kopi af kursusbeviset
   • Dokumentation for udgifter

  Når vi har modtaget din dokumentation for udgifter i forbindelse med kurset og kursusbevis, sender vi det til vores bogholderi, som vil udbetale dit tilskud med første lønudbetaling.

  Er dit kursus ikke på positivlisten?
  Offentlige tilskudsmidler

  Hvis dit kursus ikke er på positivlisten, så dækker denne kompentencefond ikke økonomisk tilskud. 

  Du har stadig mulighed for at søge offentlige tilskudsmidler til din uddannelse på voksenuddannelse.dk