Akademi (deltid)

En akademiuddannelse (AU) er en videregående uddannelse, som du kan tage, samtidig med du arbejder.

Akademiuddannelser er voksenuddannelser, du kan tage på deltid. Du tilmelder dig et modul ad gangen og kan gennemføre uddannelsen i dit eget tempo. Du kan vælge at tage alt fra 1 modul til en hel uddannelse. 

En akademiuddannelse er en videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse. Typisk varer en hel uddannelse 3-5 år.

Akademiuddannelserne henvender sig til voksne med erhvervserfaring. Du skal desuden have en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse. Der er deltagerbetaling på alle akademiuddannelser. Undervisningen foregår på dag- eller aftenhold og udbydes i nogle tilfælde også som fjernundervisning

Udvalgte akademiuddannelser

Få inspiration til videreuddannelse

Du kan få inspiration til dine uddannelsesmuligheder og få et overblik over de mange uddannelser på voksenuddannelse.dk. Her kan du læse om både uddannelserne og de enkelte moduler. Det er også her, du finder information om, hvordan du tilmelder dig.

Har du ikke mulighed for at tage en hel uddannelse? Du kan også nøjes med at tage et enkelt modul og få stor glæde af det i dit arbejdsliv.

Vil du vide mere?

Hvis du vil vide mere om disse uddannelser og høre andres oplevelser med akademiuddannelserne, kan du se nogle korte film og få mere info om mulighederne.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte din lokalafdeling.

Se videoer om mulighederne for uddannelse på deltid

Videoerne er produceret af Dansk El-Forbund i samarbejde med Medieskolen Lyngby og handler om efter- og videreuddannelse til elektrikere set ud fra fem forskellige perspektiver. 

 

Erling Jensen er formand for DEF’s afdeling på Fyn. Afdelingen rådgiver og vejleder medlemmerne om uddannelsesmuligheder og vedligeholder uddannelser gennem bestyrelser og uddannelsesudvalg. 


 

Kim Kolding er fælles tillidsrepræsentant hos Caverion på Fyn. Han holder øje med udviklingen og hjælper kollegaerne med at efter- og videreuddanne sig, så de får mere i løn og bedre muligheder på arbejdsmarkedet. 


 

Lars Nielsen er distriktschef hos Caverion på Fyn. Gennem efter- og videreuddannelse sikrer han, at virksomheden har kompetente medarbejdere, der styrker virksomhedens konkurrenceevne. 


 

Hans James McDonald er uddannelseschef på Erhvervsakademiet Lillebælt. Det er en praksisbasseret uddannelsesinstitution for blandt andre elektrikere, som vil videreuddanne sig. 


 

Ryan Dag Johansen er elektriker og i gang med uddannelsen i energiteknologi. Han tager sin uddannelse på deltid, mens han arbejder. Han mener ikke, at elektrikerne skal være nervøse for at kaste sig ud i videreuddannelse.  ​