Agentur lancerer interaktivt senior-overblik

Et nyt værktøj fra Arbejdsmiljøagenturet giver brugerne et visuelt overblik over sikkerhed og sundhed for Europas aldrende arbejdsstyrke

seniorer på arbejdsmarkedet

I Danmark er beskæftigelsesfrekvensen blandt 55-64-årige 68,9 procent for mænd og 57,6 procent for kvinder. Her er de tilsvarende tal for EU-gennemsnittet henholdsvis 58,8 og 45,2

Ligesom i Danmark er arbejdsmarkedets seniorer et varmt emne i debatten på europæisk plan: Arbejdsstyrken bliver i stigende grad grå i toppen, og det forventes, at inden 2040 vil næsten 27 procent af EU’s befolkning bestå af personer over 65 år.

Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur har på den baggrund gennemført et treårigt projekt, som  undersøger arbejdsmiljøudfordringerne for ældre arbejdstagere og identificerer måder, hvorpå bæredygtigt arbejde kan sikres. Som led i projektet har agenturet nu offentliggjort et visualiseringsværktøj, som giver nem og hurtig adgang til resultaterne.

Her kan man finde en stor mængde data og med få klik lave sammenligninger mellem Danmark og de øvrige EU-lande – for eksempel når det gælder omfanget af tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet på grund af helbredsproblemer, officiel og reel tilbagetrækningsalder, arbejdets indflydelse på helbredstilstanden, udbredelse af forskellige typer arbejdsmiljøproblemer, beskæftigelsesrater blandt seniorer, utilfredshed med arbejdsforhold og meget, meget mere.

Blandt resultaterne ses, at Danmark har en relativt høj beskæftigelsesfrekvens blandt 55-64-årige med 68,9 procent for mænd og 57,6 procent for kvinder. Her er det tilsvarende tal for EU-gennemsnittet henholdsvis 58,8 og 45,2.

Til gengæld er utilfredsheden med arbejdsforholdene blandt seniorer (her forstået som 50+) lavere i Danmark end blandt EU-gennemsnittet. I Danmark er 9,05 procent af alle i arbejdsstyrken og 8,48 procent af seniorerne utilfredse, mens tallene i EU i gennemsnit er henholdsvis 14,59 og 13,68 procent.

I alt er der fem interaktive analyseværktøjer i forhold til centrale emner. Hver især indeholder de grafik, fakta og tal, som giver brugere mulighed for at undersøge og sammenligne demografiske data landene imellem og på EU-plan. På agenturets hjemmeside kan man endvidere finde en oversigtsrapport og et sammendrag over projektet ”Sikrere og sundere arbejde i alle aldre”.

AM-agentur seniorer

Danske seniorer er markant mindre utilfredse med arbejdsforholdene end et gennemsnit af EU-seniorer

AM agentur diagram

Et af de diagrammer, man kan klikke sig frem til, handler om andelen af seniorer, der forsætter med at arbejde af ikke-finansielle årsager. Her viser det sig, at det i markant højere grad er tilfældet for danske seniorer end for EU-gennemsnittet