A-kasse

Din Faglige A-kasse kender dit fag og den el-tekniske branche.

På Din Faglige A-kasses hjemmeside finder du al information om dagpenge, efterløn, feriedagpenge og a-kasse-medlemskab.

Gå til Din Faglige A-kasse [nyt vindue]

Om Din Faglige A-kasse

Din Faglige A-kasse er a-kasse for omkring 40.000 medlemmer og administrerer udbetaling af dagpenge, EØS-dagpenge, feriedagpenge, efterløn og skattefri præmie.

A-kassen har forbundskontor i København og 11 afdelingskontorer i Dansk El-Forbund fordelt over hele landet (lokalafdelinger). Med 11 lokalafdelinger kender vi dit lokalområde og står klar til at vejlede dig om lokale forhold.

Den øverste politiske ledelse er delegeretmødet, der afholdes hvert fjerde år. På delegeretmødet vælges a-kassens hovedbestyrelse, der de næste 4 år skal varetage den politiske ledelse af a-kassen.

Din Faglige A-kasse blev oprettet med fusionen af Byggefagenes A-kasse og El-fagets arbejdsløshedskasse pr. 1. januar 2021.