A-kasse

El-fagets A-kasse kender dit fag og den el-tekniske branche.

Siden 1904 har vi hjulpet ledige medlemmer med at komme helskindet ud på den anden side af en ledighedsperiode. Og vi guider dig også igennem reglerne for efterløn, hvis du vil trække dig tilbage før tid.

A-kassen kommunikerer digitalt – det sker via Mit DEF. I Mit DEF kan du bl.a. læse post, benytte selvbetjening, udfylde ydelseskort samt tjekke dine udbetalinger.

Log ind på Mit DEF

Bliv medlem
A-kasse

Et medlemskab af El-fagets A-kasse giver dig økonomisk tryghed – både hvis du mister dit job, og hvis du vil trække dig tilbage før pensionsalderen.

Hvis du snart er færdig med uddannelsen

Når du afslutter din uddannelse, er der nogle forhold, du skal være særligt opmærksom på. Senest 2 uger efter du er blevet færdig, skal du skifte status fra ”under uddannelse” til ”dimittend”. Det gør du ved at melde dig ind via linket nedenfor. Så kan du søge om dagpenge.

Har du allerede et job?
Vi anbefaler, at du alligevel skifter status til dimittend. Så kan du nemlig gøre brug af din ret til dagpenge, hvis du alligevel skulle miste dit job.

Gratis a-kasse, når du er under uddannelse

Når du er under uddannelse og under 30 år, kan du ofte være gratis medlem af a-kassen. Har du været medlem af a-kassen i et år, når du bliver færdig med din uddannelse, har du ret til dagpenge allerede fra din første dag uden job.

For at være gratis medlem af a-kassen skal du:

  • være medlem af Dansk El-Forbund
  • være under 30 år
  • være i gang med/eller følge lærlingeuddannelsen
  • ikke have nogen indtægter udover din lærlingeløn

Er du allerede medlem af Dansk El-Forbund, vil du blive kontaktet af a-kassen, når der er et år tilbage af din læretid. Her vil du blive mindet om, at du bør melde dig ind i a-kassen, så du er sikret dagpenge efter din læretid.

Når du er gratis medlem, bliver du fritaget for kontingent. Du kan blive fritaget for et år ad gangen, og du kan maksimalt blive fritaget i 5 år.

Betingelsen for at blive fritaget for kontingent er, at:

  • du deltager i en statsgodkendt uddannelse af mindst 18 måneders varighed
  • du har haft bopæl og ophold i Danmark helt op til uddannelsesstart. Enten skal du være dansk statsborger, eller du skal have arbejds- og opholdstilladelse
  • du ikke må have indtægter udover lærlingelønnen
  • din samlede indkomst ikke må overstige den maksimale dagpengesats pr. år (i 2019 = kr. 226.392), hvis du modtager SU.

Kontakt din lokalafdeling, hvis du har spørgsmål.

Log ind på Mit DEF via linket her og meld dig ind i a-kassen:

Lønforsikring

Er du medlem af El-fagets A-kasse, har du også mulighed for at tegne en lønforsikring. Sammen med dagpenge kan den dække op til 80 procent af din løn, hvis du bliver opsagt – dog højst 21.000 kr.

Det er Alka, som står bag lønforsikringen, og det er også Alka, du skal kontakte, hvis du ønsker at tilmelde dig eller har spørgsmål.


Kontakt med a-kassen
Mit DEF

A-kassen kommunikerer digitalt – det sker via Mit DEF. Mit DEF er dit personlige medlemsunivers. Her kan du bl.a. læse post, udfylde blanketter og ydelseskort samt tjekke dine udbetalinger. Det er også her, du kan se og rette blanketter, du har sendt til a-kassen og forbundet.

Kontakt a-kassen

Har du spørgsmål til ydelser, jobsøgning og medlemskab, som du ikke kan finde svar på her på siderne, kan du altid kontakte din lokalafdeling, som står klar til at vejlede dig.

Dagpenge
Lige blevet ledig?

Er du blevet opsagt, så står vi klar til at hjælpe dig videre i job. For at få dagpenge er der nogle ting du skal gøre både inden, og mens du modtager dagpenge. Læs, hvad du skal gøre for at få dagpenge:

Mens du er ledig

Det kan være svært at holde styr på, hvad du må og skal, når du modtager dagpenge. Vi guider dig igennem reglerne, så du får et hurtigt overblik over, hvad du skal gøre, når du får dagpenge.

Netop udlært/nyuddannet?

Når du afslutter din uddannelse og vil søge om dagpenge, er der nogle ting, du skal gøre. Du skal f.eks. fortælle os, at du er blevet færdig med din uddannelse ("dimittend"). Det skal du gøre, også selvom du allerede er medlem. Brug linket nedenfor.

Når du har meldt dig ind, kan du søge om dagpenge.

Efterløn
Tilmeld dig efterlønsordningen

Er du under 30 år, kan du tilmelde dig efterlønsordningen. Vi sender et brev til dig, ca. 6 uger før du fylder 30. Men du kan også tilmelde dig via Mit DEF:

Udfyld ydelseskort

Når du er på efterløn, skal du udfylde et ydelseskort for at få efterlønnen udbetalt – enten hver måned eller hvert halve år. Du finder dit ydelseskort i Mit DEF:

Mere om efterløn

Du kan læse mere om efterløn via linket nedenfor. Der kan du også finde information om skattefri præmie, efterlønsbevis, og hvad du kan og må, når du er på efterløn.

Feriedagpenge
Søg feriedagpenge

Får du ikke løn eller feriepenge, når du holder ferie – f.eks. fordi du er ledig – kan du søge om feriedagpenge.

Mere om feriedagpenge

Læs mere om reglerne for feriedagpenge, og hvor meget du kan få udbetalt:


 

Om a-kassen

El-fagets A-kasse administrerer udbetaling af dagpenge, EØS-dagpenge, feriedagpenge, efterløn og skattefri præmie.

El-fagets A-kasse har godt 20.500 medlemmer. Både lønmodtagere og selvstændige kan være medlemmer af a-kassen.

A-kassen har forbundskontor i København og 11 afdelingskontorer fordelt over hele landet (lokalafdelinger). Med 11 lokalafdelinger kender vi dit lokalområde og står klar til at vejlede dig om lokale forhold.

Den øverste politiske ledelse er delegeretmødet, der afholdes hvert fjerde år. På delegeretmødet vælges a-kassens hovedbestyrelse, der de næste 4 år skal varetage den politiske ledelse af a-kassen. Næste gang i 2022.