75%-reglen er fortid fra nytår

Omdiskuteret dansk særregel ved dimensionering ophører fra 1. januar

skærmdump af opslag i Elektrikeren nr. 4 2019

Tidligere i år kunne fagbladet Elektrikeren fortælle, at der i Dansk El-Forbund (DEF) var glæde over udsigten til afskaffelsen af en omdiskuteret dansk særregel ved dimensionering i forbindelse med tætliggende kabler. Nu træder afskaffelsen i kraft, og den såkaldte 75%-regel forsvinder fra årsskiftet.

Installationer skal fremover dimensioneres med udgangspunkt i beregninger, der beskrives i standarden DS/HD 60364. Tidligere konsulent i DEF og nuværende seniorkonsulent i Dansk Standard (DS) Torben Dalsgaard siger på DS’ hjemmeside, at man derved får et bedre overblik over de elektriske installationer, fordi kablerne og deres belastning bliver en del af dokumentationen.

Danske installatører har hidtil haft lempeligere vilkår i forhold til dimensionering af kabler end deres kolleger i resten af EU. Når særreglen nu sløjfes, skyldes det udviklingen på området, som har medført, at en bevarelse på sigt vil udgøre en sikkerhedsmæssig risiko.

Formålet med afskaffelsen er altså en højnelse af sikkerheden. Fra nytår skal alle nye installationer derfor dimensioneres efter de metoder, der er i standarden.

En undtagelse gælder ved en mindre udvidelse af en eksisterende installation lavet efter den gamle 75-procentsregel. Det kan man læse mere om på DS’ hjemmeside.