31 AT-reaktioner i februar

Næsten uændret niveau i Arbejdstilsynets reaktioner til elinstallation

at-reaktioner 02 2021

Arbejdstilsynet afgav i februar 31 reaktioner til området elinstallation. Dermed er det samlede tal for årets to første måneder på 70 reaktioner i alt.

I februar blev der nedlagt et enkelt forbud, mens der blev givet 24 strakspåbud. Flest reaktioner blev givet i forbindelse med risiko for ulykker: 15 gjaldt dette område, mens 8 blev givet i forbindelse med kemi/støv/biologi.

Samlet er der nu i 2021 afgivet 3 forbud og 53 strakspåbud. Af reaktionerne har 37 været i forbindelse med risiko for ulykker, mens 10 har været for kemi/støv/biologi.

Mens januar-tallene minder om tallene fra januar sidste år, er der for februar tale om en pænt stor stigning: I februar 2020 blev der kun afgivet 17 reaktioner til området.

at-reaktioner 2021 pr dato