283 nye uddannelsesaftaler

Elektrikerområdets uddannelsestal for september er mere almindelige end i måneden forinden

p-statistik 09-20

Pænt uden at være decideret prangende. Sådan kan september-tallet for nye uddannelsesaftaler på elektrikerområdet beskrives efter ’supermåneden’ august.

Ifølge de seneste tal fra Børne- og Undervisningsministeriets praktikpladsstatistik blev der i september indgået 283 nye aftaler, mens 32 kom i skolepraktik. Det er mere beskedent end måneden før, hvor tallene var henholdsvis 429 og 20.

Men resultatet i august var også ekstraordinært. Tallene for september er mere ’almindelige’, men faktisk en del højere end samme måned i 2019. Her var de 226 og 23.

På den mere negative side er også fordelingen mellem korte og ordinære aftaler i september blevet mere ’normal’. Efter, at der siden trepartsaftalen fra maj gennem tre måneder har været overtal af ordinære aftaler, var der i september igen flest af den korte type. Af de 283 aftaler var 88 korte, 62 var ordinære, og de øvrige var restaftaler.

Heller ikke, når det gælder fordelingen mellem kønnene, var september noget at råbe hurra for, når det gælder bestræbelserne på at få flere kvinder til faget: 280 af de 283 nye uddannelsesaftaler gik til mænd, og kun en enkelt af de 32, der kom i skolepraktik, var kvinde.

aftaletyper 09-20