21 AT-forbud til el-installation i 2022

Også 2022 blev et år med mange reaktioner på grund af farer for ulykker

at-reaktioner 12-22

Arbejdstilsynet (AT) afgav i 2022 i årets sidste måned 22 reaktioner til bygge- og anlægsområdet elinstallation. Alle reaktionerne var strakspåbud, som er den næst hårdeste reaktion i de tilsynsførendes ’værktøjskasse’. 13 af reaktionerne skyldtes fare for ulykker, mens fem handlede om ’kemi, støv og biologi’.

Dermed kom det samlede antal reaktioner i 2022 op på 375. Heraf var 21 forbud mod videre arbejde, mens 288 var strakspåbud. Mere end 82 procent af reaktionerne til området var altså af to mest alvorlige typer.

Langt de fleste drejede sig ulykkesrisici. Det gjaldt 216 af reaktionerne – altså 57,6 procent. Kemi, støv og biologi fik 85 reaktioner svarende til 22,7 procent.

I begyndelsen af 2022 ændrede AT sin opgørelsesmetode og skriver selv, at man derfor ikke kan drage direkte sammenligninger med for eksempel tal for tilsyn og reaktioner fra tidligere år.

Alligevel kan der på nogle områder tegnes et billede af udviklingen. Ud af de 316 reaktioner i 2021 var der således ’kun’ 12 forbud. Dette tal er steget markant til de 21 i 2022.

Når det gælder fordelingen på arten af de påtalte arbejdsmiljøproblemer, handlede 62,3 procent af reaktionerne i 2021 om ulykkesrisici, mens 19,9 procent handlede om kemi, støv og biologi. I 2022 var disse procenter som nævnt henholdsvis 57,6 og 22,7.

at-reaktioner 2022

at-reaktioner 2021