2022: Højeste antal anmeldte arbejdsulykker

Covid-19 satte markante spor i statistikken, mens situationen på elområdet synes ret uforandret med en positiv tendens – men med en alvorlig undtagelse

a-ulykker 22

I 2022 blev der anmeldt 90.437 arbejdsulykker til Arbejdstilsynet (AT). Det er det højeste antal nogensinde, fortæller AT i årsopgørelsen, som netop er udsendt. Tallet hænger sammen med de mange anmeldelser i forbindelse med covid-19.

Faktisk er der tale om mere end en fordobling i forhold til det ’normale’: Op til 2020 blev der i gennemsnit anmeldt cirka 42.500 arbejdsulykker.

Men selv, når covid-19-relaterede anmeldelser regnes fra, er der sket en mindre stigning. Det kan hænge sammen med den høje beskæftigelse, skriver AT. 43 dødsulykker er det højeste antal i 14 år.

Elinstallation

De specifikke tal for elområdet er (endnu) ikke tilgængelige, men hvis man ser på brancheområdet ’færdiggørelse af byggeri’, hvor elinstallation er den største undergruppe, synes situationen i store træk at være uforandret fra 2021 til 2022 – dog med en negativ undtagelse når det gælder alvorlige ulykker.

For alle anmeldelser i branchegruppen – altså inklusive de covid-19-relaterede – er tallet faldet fra 2199 i 2021 til 2121 i 2022. Uden covid-19-anmeldelserne er tallet steget lidt fra 1986 i 2021 til 2013 i 2022. Når forskellen på tallene med og uden covid-19-relaterede anmeldelser ikke er særligt markant, skyldes det, at ’færdiggørelse af byggeri’ er et af de områder, hvor der har været færrest covid-19-relaterede anmeldelser.

Incidens og alvorlige ulykker

Beskæftigelsen på området har været meget høj, og når tallene ses i den sammenhæng, er der sket et fald, både når covid-19-relaterede anmeldelser regnes med og ikke regnes med. Tallene for incidensen – antallet af anmeldelser pr. 10.000 beskæftigede – for gruppen ’færdiggørelse af byggeri’ er for 2021 og 2022 henholdsvis 323 og 301, når covid-19-relaterede indgår, og 291 og 286 uden de covid-19-reltaterede.

Altså et fald begge steder når det handler om incidensen. Den dårlige nyhed er, at der er sket en stigning i antallet af anmeldte alvorlige ulykker. Betegnelsen dækker over arbejdsulykker, der har medført forventet uarbejdsdygtighed på tre uger eller mere.

Stigningen er sket både i faktiske tal og i incidensen.

For ’færdiggørelse af byggeri’ blev der i 2021 anmeldt 388 af denne type ulykker, når covid-19-relaterede medregnes. I 2022 var tallet 405. Uden de covid-19-relaterede var tallene henholdsvis 362 og 397.

Også når tallene ses i forhold til beskæftigelsen, er der sket en stigning. Incidensen inklusive covid-19-relaterede var 57 i 2021, mens den var 58 i 2022. Uden de covid-19-relaterede anmeldelser er stigningen i incidensen større: 53 i 2021 og 56 i 2022.

Elektrisk stød

AT’s tabeller viser også, at der er sket en stigning i antallet af anmeldte arbejdsulykker med elektrisk stød. I 2021 var der 129 anmeldelser af denne type, i 2022 var tallet 140. Stødulykkerne er i årsopgørelsen ikke vist for branchegrupper.

I forhold til den store undersøgelse af stødulykker blandt Dansk El-Forbunds medlemmer er begge tal markant under det faktiske antal stød, som elektrikerne udsættes for. Men også helt generelt er antallet af arbejdsulykker underrapporterede. AT fortæller selv om en underrapportering på omkring 50 procent.

a-ulykker incidens 1

a-ulykker 22 alvorlige

a-ulykker incidens alvorlige incidens

a-ulykker 22 stød