1.500 arbejdsmiljørepræsentanter skød 2019 i gang

Også elektrikerne i Dansk El-Forbund var stærkt repræsenteret i Odense, hvor startskuddet lød for Arbejdsmiljørepræsentantåret 2019

Arbejdsmiljøet og dets repræsentanter skal opprioriteres. Det mener fagbevægelsen i form af den nye hovedorganisation FH (Fagbevægelsens Hovedorganisation). Derfor har forbundene - herunder Dansk El-Forbund (DEF) - kåret 2019 til ’Arbejdsmiljørepræsentantåret’ (AMR19).

Tirsdag den 8. januar lød det officielle startskud til indsatsen, som skal skærpe anerkendelsen af arbejdsmiljørepræsentanternes store daglige indsats for at skabe og fastholde et sikkert og sundt arbejdsmiljø. Her mødtes 1.500 arbejdsmiljørepræsentanter på tværs af fag og brancher til opstartskonference. Omkring 30 arbejdsmiljørepræsentanter fra DEF tog sammen med repræsentanter fra lokalafdelingerne turen til Odense for at dele erfaringer og danne netværk.

Flere end 1.500 arbejdsmiljørepræsentanter var samlet i Odense for at dele erfaringer og danne netværk på tværs af fag og forbund. Foto: Michael Ernst Hansen.  

Formålet med konferencen var at skabe positive forandringer i virksomhederne. Der skal skabes nye lokale netværk og samarbejder blandt arbejdsmiljørepræsentanter på tværs af fag og organisationer. Konferencen markerede også indledningen på et år med flere end 200 lokale arrangementer i faglige sektioner, regioner, forbund og medlemsorganisationer med deltagelse af flere end 7.000 arbejdsmiljørepræsentanter.  

Det er svarene i en spørgeskemaundersøgelse blandt 10.000 arbejdsmiljørepræsentanter i 2018, der er grundlaget for Arbejdsmiljørepræsentantårets hovedtemaer og indsatsområder. 270 af DEF’s arbejdsmiljørepræsentanter har deltaget i undersøgelsen, som blandt andet viste, at elektrikernes arbejdsmiljørepræsentanter mangler tid, viden og uddannelse for at kunne styrke varetagelsen af deres tillidshverv (læs fagbladet Elektrikeren nr 6 2018 side 23-26).

Temaerne i Arbejdsmiljørepræsentantåret 2019 er:

  • AMR’s rolle og opgaver
  • Tid til arbejdsmiljøarbejdet
  • Uddannelse og kompetenceudvikling
  • Strategisk arbejdsmiljøarbejde
  • Unge og nyvalgte AMR’ere

 

Med Arbejdsmiljørepræsentantåret håber fagbevægelsen at højne den respekt og status omkring arbejdsmiljørepræsentanterne, som kan være med til at skabe større synlighed om hele arbejdsmiljøområdet og styrke arbejdsmiljørepræsentanternes vilkår. Det skal i sidste ende føre til et bedre arbejdsmiljø på de enkelte arbejdspladser. I løbet af 2019 vil der både være landsdækkende arbejdsmiljøkampagner og lokale tiltag, der skal styrke arbejdsmiljørepræsentantens synlighed og kompetencer.

Du kan læse meget mere om Arbejdsmiljørepræsentantåret på FH’s temaside HER.

Om arbejdsmiljørepræsentanten:

Arbejdsmiljørepræsentanten, der frem til 2010 blev kaldt for sikkerhedsrepræsentant, er omfattet af arbejdsmiljølovgivningen og skal vælges, når der i virksomheden er beskæftiget ti eller flere ansatte. På midlertidige og skiftende arbejdssteder som byggepladser skal der vælges arbejdsmiljørepræsentant, når der er fem personer ansat på samme byggeplads og perioden for pladsen er over 14 dage. I begge tilfælde skal den nyvalgte gennemgå en obligatorisk arbejdsmiljøuddannelse, ligesom der er supplerende uddannelse i den 2-­årige valgperiode, som efter aftale kan forlænges til fire år. Du kan læse mere om arbejdsmiljørepræsentantens rolle på def.dk under fanen ’Arbejdsmiljø’.