0-procent-øen får øget arbejdsløshed

Bornholm og ikke mindst øens elektrikere rammes hårdt af fyringer på Jensen Denmark

Så er det for alvor slut med det fine 0 i arbejdsløshedsstatistikken for de bornholmske elektrikere. Øens store industrivirksomhed Jensen Denmark fyrer 48 timelønnede medarbejdere til fratrædelse frem mod nytår – og en del af dem er elektrikere, som udgør en stor del af medarbejderstaben på virksomheden.

Screendump Jensen Denmark

Afskedigelserne kommer efter nedskæringer i sommer, hvor 69 blev sagt op med fratrædelse i slutningen af august og begyndelsen af september. I alt vil ti elektrikere vil have mistet arbejdet på Jensen, når fyringsrunderne er gennemført, fortæller afdelingsformand for Dansk El-Forbund (DEF) Bornholm Jan Nielsen.

Lærlingeindsats fortsætter

Han siger, at afskedigelserne også skal ses i lyset af, at virksomheden har taget folk ind gennem en længere periode. Fagbladet Elektrikeren fortalte i nr. 1-2018, hvordan et samarbejde mellem Jensen og den lokale DEF-afdeling har medvirket til, at antallet af elektrikerlærlinge næsten blev fordoblet i løbet af et år. Ifølge en pressemeddelelse, der refereres af den regionale TV2-station, vil indsatsen på lærlingeområdet fortsætte:

– Vores langsigtede målsætninger, investeringer og indsatser, f.eks. på lærlingeområdet, vil fortsætte uændret, siger administrerende direktør Morten Rask i pressemeddelelsen.

Afdeling Bornholm har gennem en længere periode skilt sig ud ved at have et rundt nul i DEF’s arbejdsløshedsstatistik. De seneste par måneder er tallet steget lidt, og nu ser det ud til, at det kan tage noget længere tid at vende tilbage til 0-tilstanden.

– For nogle måneder siden havde vi nul arbejdsløse. Når disse afskedigelser er gennemført, vil vi samlet have 13. Det er noget, der kan mærkes her, så situationen er alvorlig, siger afdelingsformand Jan Nielsen.

Efteruddannelse

Han fortæller, at der i øjeblikket arbejdes med forskellige initiativer, der skal afbøde situationen. Blandt andet vil der blive gennemført særlige efteruddannelsesinitiativer for elektrikere i samarbejde med CELF (Center for Erhvervsrettede uddannelser Lolland-Falster) i Nykøbing.

Jan Nielsen bekræfter, at blandt andet lærlingepoIitikken på virksomheden videreføres. For nylig har den taget to nye elektrikerlærlinge ind, og den har været og er aktiv i uddannelse af ufaglærte til faglærte. I disse dage har Jan Nielsen tæt dialog med tillidsrepræsentanten på virksomheden, og inden for den nærmeste fremtid vil han også holde møder med virksomheden.

Screen Elektrikeren 1-18

Omtale af Jensen Denmark i Elektrikeren nr. 1-2018