Efter- og videreuddannelse

Her finder du overblik over elbranchens kurser og uddannelser

Brug kursusudbuddet

Dansk El-Forbund har konstant fokus på at udvikle uddannelsesområdet, så udbuddet af uddannelser matcher medlemmernes behov. Vi håber, at virksomheder og medarbejdere vil gøre brug af kursusudbuddet, da markedet er i hastig udvikling. Vi oplever blandt andet, at branchen bevæger sig mod mere intelligent styring og flere integrerede løsninger, især på energiområdet, cleantech-løsninger m.v. Læs mere om de enkelte kurser og uddannelser her

Forventninger til behovet 

Vi forventer, at der i de kommende år vil være behov for især serviceorienterede kompetencer og vejledning af kunder, herunder blandt andet dokumentation og kvalitetssikring. Det er kompetencer, der hænger uløseligt sammen med gode kunderelationer og kvalitet, og som i sidste ende vil betyde flere glade kunder. 

DEF-videoer om akademiuddannelser 

Der er masser af muligheder for efter- og videreuddannelse til elektrikerne. Her kan du se fem små videoer, der sætter fokus på tekniske uddannelser på akademiniveau. Videoerne er produceret af Dansk El-Forbund i samarbejde med Medieskolen Lyngby og handler om efter- og videreuddannelse til elektrikere set ud fra fem forskellige perspektiver. 

 

Erling Jensen er formand for DEF’s afdeling på Fyn. Afdelingen rådgiver og vejleder medlemmerne om uddannelsesmuligheder og vedligeholder uddannelser gennem bestyrelser og uddannelsesudvalg. 

 

Kim Kolding er fælles tillidsrepræsentant hos Caverion på Fyn. Han holder øje med udviklingen og hjælper kollegaerne med at efter- og videreuddanne sig, så de får mere i løn og bedre muligheder på arbejdsmarkedet. 

 

Lars Nielsen er distriktschef hos Caverion på Fyn. Gennem efter- og videreuddannelse sikrer han, at virksomheden har kompetente medarbejdere, der styrker virksomhedens konkurrenceevne. 

 

Hans James McDonald er uddannelseschef på Erhvervsakademiet Lillebælt. Det er en praksisbasseret uddannelsesinstitution for blandt andre elektrikere, som vil videreuddanne sig. 

 

Ryan Dag Johansen er elektriker og i gang med uddannelsen i energiteknologi. Han tager sin uddannelse på deltid, mens han arbejder. Han mener ikke, at elektrikerne skal være nervøse for at kaste sig ud i videreuddannelse.  ​