Voksenlærling

Har du lyst til nye personlige og faglige udfordringer, så grib chancen nu! Gå i gang med en voksenerhvervsuddannelse og få en faglige uddannelse.
Voksenlærlingeordningen er en genvej til en faglig uddannelse for dig, der er i arbejde eller ledig og fyldt 25 år. Ordningen sikrer, at du får voksenløn under uddannelse, svarende til lønnen som ufaglært inden for området, mens virksomheden får et tilskud til lønnen. For beskæftigede er der afsat en økonomisk ramme, der tildeles efter "først til mølle".

Hvilke fag og brancher?

Der kan gives tilskud til voksenlærlinge inden for områder, hvor der er mangel på arbejdskraft, eller hvor der er gode beskæftigelsesmuligheder.
Der kan som udgangspunkt ikke gives tilskud til voksenlærlinge inden for uddannelsesområder, hvor der er elever i skolepraktik.

Find listerne over fag og uddannelser, der kan ydes tilskud til på jobnet under voksenlærling.

Er der frit valg på alle hylder?

Nej, du skal kontakte dit lokale Jobcenter. De har en liste over de fag/uddannelser, der kan gives tilskud til.

Hvordan ser økonomien ud?

Er du fyldt 25 år, kan virksomheden få et tilskud fra dit jobcenter i praktiktiden i de første 2 år. Tilskuddet er på 30 kr. i timen for både ledige og beskæftigede, og hvis du har en anden uddannelse, og har brugt denne, kan du først efter 5 år få tilskud til voksenlærlingeordningen. Er du ledig, skal du tale med dit lokale jobcenter om muligheden for at komme i voksenlære.
For beskæftigede er der afsat en økonomisk ramme, der tildeles efter "først til mølle". Når du er på skole, får virksomheden AUB-refusion. Du kan kontakte Arbejdsgivernes elevrefusion (AUB) på tlf. 48 20 49 11 for at få information om elevrefusion eller gå ind på deres hjemmeside.

Hvordan kommer jeg videre?

* Kontakt dit lokale jobcenter for at høre mere om dine muligheder.
* Kontakt din lokale afdeling i Dansk El-Forbund.