Løn

Overenskomster

Forbundet har ca. 70 forskellige overenskomster dækkende meget forskellige virksomheder. På nuværende tidspunkt er kun nogle af de overenskomster, der dækker mange medlemmer, lagt ind. Der vil løbende blive lagt flere ind, så vi til sidst har dem alle på nettet.

Samtidig er vi sammen med TEKNIQ og Schultz ved at udvikle en samlet oversigt over overenskomster og fortolkning/voldgiftskendelser. Besøg El-Portalen.

Nyheder fra personaleweb

Personaleweb er en idebank, der formidler viden om og erfaringer inden for personalepolitik. Ansatte i regioner og kommuner kan nu følge med i nyhederne fra Personaleweb på forbundets hjemmeside. Personaleweb indeholder massevis af materiale om kompetenceudvikling, samarbejde, seniorpolitik, baggrundsmateriale omkring kommunalreformen og meget, meget mere. Besøg nyhedssiden.

Mentorordning til fremme for akkordopmåling

Til fremme af akkordarbejde på el-området tilbyder Dansk El-Forbund, at der kan tilknyttes en akkordmentor til hjælp for udførelse af en opgave på akkord. Forbundet har samlet en gruppe af erfarne akkordelektrikere, som med kort varsel kan rykke ud på en hvilken som helst arbejdsopgave, hvor elektrikerne ønsker at komme i gang med akkordarbejde. Akkordvejlederne er fordelt over hele landet og kan om nødvendigt tage rundt på tværs af afdelingerne. Medlemmer kan logge ind og  besøge mentorsiden.

Sympatikonflikter

På grund af mange sympatikonflikter som Dansk El-Forbund er deltager i, har vi valgt at lægge en database ind, så man kan finde de firmaer, forbundet p.t. har sympatikonflikt imod. Se vores database over sympatikonflikter eller søg på virksomhedsnavn på forsiden.

Udenlandsarbejde

Regler, aftaler og love, der dækker udlandsarbejde er mange. Vi samler dem her, så det forhåbentligt bliver mere overskueligt. Under udlandsarbejde er også Norgesarbejde. Læs mere om udenlandsarbejde.