A-kasse

El-fagets arbejdsløshedskasse

Bemærk: Med virkning fra 1.1.2016 er vi i El-fagets arbejdsløshedskasse overgået til fuld digital kommunikation med vores medlemmer. Det betyder også at alle breve vi sender til dig vil blive sendt til Mit DEF som du finder ved at klikke her. Her vil alle breve være synlige og her kan du også søge de ydelser som a-kassen administrerer, bortset fra VEU godtgørelse

 

 

El-fagets arbejdsløshedskasse er til for medlemmer, der arbejder inden for el-brancen, og a-kassen har indgået administrationsaftale med Dansk El-Forbund.

Siden 1. april 2008 har det været muligt både for lønmodtagere og selvstændige inden for el-brancen at stå som medlemmer af El-fagets arbejdsløshedskasse.

I Danmark er der 25 arbejdsløshedskasser med i alt 2.142.000 medlemmer, og El-fagets arbejdsløshedskasse er med godt 21.000 medlemmer en del heraf.

Vi er opbygget med Forbundskontoret på Nyropsgade i København, og med 11 afdelingskontorer fordelt over hele landet (Afdelingerne).
A-kassens øverste politiske ledelse er Delegeretmødet, der samles hvert 4. år. På delegeretmødet vælges a-kassens hovedbestyrelse, der i de næste 4 år skal have den politiske ledelse af a-kassen. Du kan læse mere om det i a-kassens vedtægter som du finder under menupunktet til venstre.

Indmeldelse i a-kassen sker ved henvendelse til dit afdelingskontor (Afdelingerne) eller ved, at du udfylder indmeldelsesblanketten elektronisk. Ved at være medlem af El-fagets arbejdsløshedskasse er du sikret økonomisk i tilfælde af arbejdsløshed, ligesom du har mulighed for at kunne modtage andre ydelser (efterløn, aktiveringsydelse, m.m.).

Udover at udbetale ydelser til arbejdsløse medlemmer, administrerer vi også andre ydelser – så som Arbejdsmarkedsydelse, EØS-dagpenge, Feriedagpenge, Efterløn, Skattefri Præmie udbetaling. Herudover administrerer El-fagets arbejdsløshedskasse udbetalingen af VEU-godtgørelse (Voksen-Erhvervs-Uddannelseskurser) herunder befordringsgodtgørelse.

Kontingentet til a-kassen består af et obligatorisk bidrag til staten, et administrationsbidrag til El-fagets arbejdsløshedskasse, statsbidrag til efterlønsordningen (som er frivillig.). Herudover betales bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP).

 

MitDef