A-kasse

El-fagets arbejdsløshedskasse

El-fagets arbejdsløshedskasse er til for medlemmer, der arbejder inden for el-brancen, og a-kassen har indgået administrationsaftale med Dansk El-Forbund.

Siden 1. april 2008 har det været muligt både for lønmodtagere og selvstændige inden for el-brancen at stå som medlemmer af El-fagets arbejdsløshedskasse.

I Danmark er der 25 arbejdsløshedskasser med i alt 2.142.000 medlemmer, og El-fagets arbejdsløshedskasse er med godt 21.000 medlemmer en del heraf.

Vi er opbygget med Forbundskontoret på Nyropsgade i København, og med 11 afdelingskontorer fordelt over hele landet (Afdelingerne).
A-kassens øverste politiske ledelse er Delegeretmødet, der samles hvert 4. år. På delegeretmødet vælges a-kassens hovedbestyrelse, der i de næste 4 år skal have den politiske ledelse af a-kassen. Du kan læse mere om det i a-kassens vedtægter som du finder under menupunktet til venstre.

Indmeldelse i a-kassen sker ved henvendelse til dit afdelingskontor (Afdelingerne) eller ved, at du udfylder indmeldelsesblanketten elektronisk. Ved at være medlem af El-fagets arbejdsløshedskasse er du sikret økonomisk i tilfælde af arbejdsløshed, ligesom du har mulighed for at kunne modtage andre ydelser (efterløn, aktiveringsydelse, m.m.).

Udover at udbetale ydelser til arbejdsløse medlemmer, administrerer vi også andre ydelser – så som Arbejdsmarkedsydelse, EØS-dagpenge, Feriedagpenge, Efterløn, Skattefri Præmie udbetaling. Herudover administrerer El-fagets arbejdsløshedskasse udbetalingen af VEU-godtgørelse (Voksen-Erhvervs-Uddannelseskurser) herunder befordringsgodtgørelse.

Kontingentet til a-kassen består af et obligatorisk bidrag til staten, et administrationsbidrag til El-fagets arbejdsløshedskasse, statsbidrag til efterlønsordningen (som er frivillig.). Herudover betales bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP).

MitDef